Fabr.: Steinmüller, Gummersbach Germany
Bouwjaar: 1952 en 1954
Origineel met automatische kolentoevoer op lopend brandernet. In 1970 aangepast naar gasbranders
Capaciteit: 6 ton stoom / uur
Druk: 22 Atm.
Temperatuur: 350 ºC
Efficiency: kolen 83,5 %, gas 92%
Prijs ketels in 1952 en 1954:
DM 214.000 en DM 224.000.
De stoomketels zullen buiten gebruik blijven.