Uitgangspunten

Kloosterdorp Steyl is van bijzondere betekenis als unieke enclave van katholiek erfgoed en vertegenwoordigt belangrijke spirituele, culturele, monumentale en landschappelijke waarden.

Missie

Kloosterdorp Steyl is van bijzondere betekenis als unieke enclave van katholiek erfgoed en vertegenwoordigt belangrijke spirituele, culturele, monumentale en landschappelijke waarden. De landelijke aanwijzing van kloosterdorp Steyl tot beschermd dorpsgezicht, de rijksmonumentenstatus van diverse gebouwen, kloostertuinen en objecten zijn daar een uitdrukking van. Deze waarden worden echter bedreigd door een terugloop van bezetting en gebruik van de gebouwencomplexen door de kloosterordes en het daarmee gepaard gaande geleidelijk verval vanwege gebrek aan noodzakelijk onderhoud van gebouwen en tuinen. Kloosterdorp Steyl is vooral ook voor al zijn wereldse en religieuze inwoners een plek om van te houden en te behouden. Stichting Behoud Monumenten Steyl heeft zich ten doel gesteld hieraan een bijdrage te leveren door zich in te zetten voor het behoud van de rijkelijk aanwezige rijksmonumenten.

Visie

Stichting Behoud Monumenten Steyl is in 2008 ontstaan uit Stichting Stijlvol Steyl welke is opgericht in 1983 als uniek gemeenschappelijk initiatief van 6 Steyler verenigingen en instellingen. Op basis van de adoptie van de rijksmonumenten ketelhuis met machinekamer en schoorsteen door Stichting Stijlvol Steyl is daarmee feitelijk het behoud door restauratie van de eerste monumenten gestart. Dit initiatief is overgedragen aan de hiervoor opgerichte Stichting Behoud Monumenten Steyl voor een behoud in een breder verband inclusief het in eigendom verwerven van Steyler rijksmonumenten. Daarmee is ook de lang gekoesterde wens voor een eigen opslag- en werkruimte voor de voor de gemeenschap actieve Technische Commissie van Stichting Stijlvol Steyl gerealiseerd

Stoommachine

section

Lees meer over deze stoommachine op deze pagina, gebouwd in 1909.

Concept

Het bestuur van de stichting samen met haar gemotiveerde vrijwilligers, heeft op basis van een uitgebreide kennis van technische en financieel/organisatorische disciplines, een uitgelezen mogelijkheid het doel te kunnen verwezenlijken. Indien nodig aangevuld met professionele hulp, en nadrukkelijk in praktische samenwerking met regionale onderwijs opleidingen, het bedrijfsleven en sympathisanten. De betrokkenheid van Steyler verenigingen en instellingen bij de “exploitatie” zal door het stichtingsbestuur worden gezocht.

Uitgangspunten

Toekomstige initiatieven van Stichting Behoud Monumenten Steyl kunnen in redelijkheid rekenen op medewerking van de eigenaren zijnde o.a. de ordes SVD, SSpS en SSpSap, maar ook (deels financieel) van de gemeente Venlo, de provincie Limburg en de Rijksdienst Cultureel Erfgoed RCE. Samenwerking met derden, middels herontwikkeling van gebouwen, ziet de stichting als een goede mogelijkheid tot duurzaam behoud. Toegankelijkheid voor een breder publiek, waaronder scholen in het kader van te ontwikkelen educatieve programma’s, zal worden gewaarborgd.