Kloosterdorp Steyl is van bijzondere betekenis als unieke enclave van katholiek erfgoed en vertegenwoordigt belangrijke spirituele, culturele, monumentale en landschappelijke waarden. De landelijke aanwijzing van kloosterdorp Steyl tot beschermd dorpsgezicht, de rijksmonumentenstatus van diverse gebouwen, kloostertuinen en objecten zijn daar een uitdrukking van. Deze waarden worden echter bedreigd door een terugloop van bezetting en gebruik van de gebouwencomplexen door de kloosterordes en het daarmee gepaard gaande geleidelijk verval vanwege gebrek aan noodzakelijk onderhoud van gebouwen en tuinen. Kloosterdorp Steyl is vooral ook voor al zijn wereldse en religieuze inwoners een plek om van te houden en te behouden. Stichting Behoud Monumenten Steyl heeft zich ten doel gesteld hieraan een bijdrage te leveren door zich in te zetten voor het behoud van de rijkelijk aanwezige rijksmonumenten.