Kloosterdorp Steyl is van bijzondere betekenis als unieke enclave van katholiek erfgoed en vertegenwoordigt belangrijke spirituele, culturele, monumentale en landschappelijke waarden.

Bezoekers kunnen hier op een prachtige locatie kennismaken met de stoomketels waar vroeger stroom mee werd opgewekt. De energie werd gebruikt voor drie kloosters en de drukkerij in Steyl.

De stoomketels staan in het Ketelhuis. Dat historische gebouw is de laatste jaren opgeknapt en teruggebracht in de oude stijl. In de grote hal staat de stoommachine die tijdens rondleidingen en open dagen nog draait. In de kelders is een prachtige tentoonstelling te zien over kloosterberoepen uit vervlogen tijden. 

Stichting Behoud Monumenten Steyl is in 2008 ontstaan uit Stichting Stijlvol Steyl welke is opgericht in 1983 als uniek gemeenschappelijk initiatief van 6 Steyler verenigingen en instellingen.

Op basis van de adoptie van de rijksmonumenten ketelhuis met machinekamer en schoorsteen door Stichting Stijlvol Steyl is daarmee feitelijk het behoud door restauratie van de eerste monumenten gestart.

Dit initiatief is overgedragen aan de hiervoor opgerichte Stichting Behoud Monumenten Steyl voor een behoud in een breder verband inclusief het in eigendom verwerven van Steyler rijksmonumenten.

Daarmee is ook de lang gekoesterde wens voor een eigen opslag- en werkruimte voor de voor de gemeenschap actieve Technische Commissie van Stichting Stijlvol Steyl gerealiseerd.